Aktiviteter i viseåret 2017

Vi har klubbmøter i Løkkeåsveien 2, 1337 Sandvika hver andre og fjerde torsdag i måneden unntatt i høytidene og juli/august. Andre torsdag starter møtene kl. 19, den fjerde starter vi kl. 20. Møtene varer vanligvis 2-2½ time.

Som vanlig regner vi med å besøke flere seniorsentra, bo-og behandlings­sentra, pensjonist­foreninger, private jubileer m.m. i løpet av året.


Klubbmøter i viseåret 2017
Vårens program er gjennomført.
Tidspunkt Tema Kommentar/detaljer Ansvarlig
12.januar Skillingsviser Grete
26.januar Barnesanger Barnetimen for de minste NB: Kl.20! Inge
9.februar Årsmøte m/ valg Anne
23.februar Sjømannsviser På de sju hav NB: Kl. 20! Inge
9.mars Viser til Visens dag i Norden Nordiske viser Styret
23.mars Vinterviser Klubbmøte Grete
27.mars Visens dag i Norden
27.april Kjærlighet Med og uten pinne Nanna
11.mai Glede! Vår- og sommerviser Pluss: Forberedelse/påmelding til Byfest og ØNVs høsttreff Leif
8.juni Sommerpiknik kl.1900 Denne gangen velger vi å være på Kulturstasjonen i Løkkeåsveien 2. Vi håper på godt vær så vi kan ta ut bordene og nyte reker i det fri. Styret
Høstprogrammet.
Tidspunkt Tema Kommentar/detaljer Ansvarlig/møteleder
14.september Vemod Grete
28.september Visekveld kl.20:00! Øving til høstkabareten Anne/Styret
12.oktober Forberedelse til høstkabareten Styret
26.oktober
kl.20!
Forberedelse til høstkabareten Styret
9.november Ord og toner - en høstkabaret Løkkeåsveien 2 Anne/Styret
30.november
kl.19!
Øving På Dønski bo- og behandlingssenter
14.desember Juleavslutning - Advent Allsang og underholdning Styret/Inge
Aktiviteter utenfor huset i 2017
Vi tilbyr underholdning på diverse institu­sjoner, samt hjemmebesøk hos folk som ikke kommer seg ut. Oppdateringer vil komme, så følg med!
Tidspunkt Aktivitet Kommentar/detaljer
5.januar kl. 12 Underholdning Tanum og Jong seniorsenter
9.februar kl. 12 Underholdning Haslum Seniorsenter
12.mars Underholdning kl. 1300 Sandvika Bibliotek
24.april Underholdning kl. 1800 Bekkestua Bibliotek
4.juni Underholdning Unicare Fram Rehab, Rykkinn
3.august Underholdning kl. 1930 Unicare Fram Rehab, Rykkinn
6-8.okt. Seminar Smedsgården, Nesbyen
20.-22.okt. ØNVs høsttreff Gavelstad i Lardal - individuell påmelding
12.nov. Underholdning Kl. 1530 Unicare Fram Rehab, Rykkinn
23.nov. Underholdning Kl. 1215 Haslum Seniorsenter
25.nov. Underholdning Kl. 1300 Sandvika Bibliotek
26.nov. Underholdning Kl. 1530 Unicare Fram Rehab, Rykkinn
12.des. Underholdning Kl. 1200 Tanum Seniorsenter

Aktiviteter i viseåret 2016

Vi har klubbmøter i Løkkeåsveien 2, 1337 Sandvika kl.1900-2130 hver andre og siste torsdag i måneden unntatt i høytidene og juli/august.

Som vanlig regner vi med å besøke flere seniorsentra, bo-og behandlingssentra, pensjonistforeninger, private jubileer m.m. i løpet av året.


Klubbmøter i viseåret 2016
Høstprogrammet
Tidspunkt Tema Ansvarlig Kommentar/detaljer
8.september Fra nord til sydGrete og Villy Øving etter pausen
22.september ØvingskveldStyret Forberedelser til høstkabareten - Allsang
13.oktober ØvingskveldAnne Forberedelser til kabareten
27.oktober ØvingskveldAnne Forberedelser til kabareten
10.november Viser i høstmørket Styret Høstens store kabaret i Løkkeåsveien
OBS! Torsdag, ikke lørdag!
24.november VisekveldGrete Tema: Skillingsviser
- Forbered en eller to viser!
8.desember JulemøteStyret/Inge Julemøte med allsang
Aktiviteter utenfor huset i 2016
Tidspunkt Aktivitet Kommentar/detaljer
12.mars Visens Dag i Norden Minikonsert kl.13.00 på Sandvika Bibliotek
1.april Minikonsert Stabekk Seniorsenter
9.juni Sommeravslutning Hos Villy, Grete og Toril
28.august Sandvika Byfest BAKgården kl. 12.30 og 16.10.
Et 20 minutters utvalg av viser vi er glad i.
30-sep-2.okt. Viseseminar Smedsgården, Nesbyen
21-23.oktober ØNVs høsttreff Gavelstad Gjestegård
29.oktober Nye toner Minikonsert kl. 13.00 på Sandvika Bibliotek

Oppdateringer kan komme. Følg med!

Vårens program er gjennomført.
Tidspunkt Tema Ansvarlig Kommentar/detaljer
14.januar Julefest
28.januar Vinterviser
11.februar ÅrsmøteStyret Årsrapporter, valg etc.
25.februar ØvingskveldAnne Forberedelser til "Visens Dag". Velg deg en vise du vil øve på.
10.mars ØvingskveldStyret Fremføring av viser til "Visens Dag"
14.april Våren kommer i år også!Grete og Erling Åpen scene etter pausen
28.april RevyviserErling og Anne Allsang etter pausen
12.mai Fred og frihetArne og Erling Allsang etter pausen
26.mai ØvingskveldErling Forberedelse til Byfesten i Sandvika
9.juni Sommer­avslutning Villy og Grete Reker og hvitvin hos Villy, Grete og Toril