Aktiviteter i viseåret 2020

Vi har klubbmøter hver andre og fjerde torsdag i måneden unntatt i høytidene og juli/august. Andre torsdag starter møtene kl. 19, den fjerde starter vi kl. 20. Vi holder valigvis på i ca. 2½ time. Som regel holdes møtene i Kulturstasjonen (KS), Løkkeåsveien 2, 1337 Sandvika. Avvik blir notert under Detaljer.

Som vanlig regner vi med å besøke flere seniorsentra, bo-og behandlings­sentra, pensjonist­foreninger, private jubileer m.m. i løpet av året. Disse er markert med grønt.

 

Vårprogrammet
Dag Tid Tema Sted/Detaljer Ansvarlig
9.januar 19:00 Vinterviser   Styret
23.januar 20:00 Sandbeck & Sande Gjennomgang av videoer fra kabareten Styret
30.januar 12:00 Sandbeck & Sande Tanum og Jong Seniorsenter:
Utdrag fra kabareten
Styret
13.februar 19:00 Årsmøte Åpen scene etter møtet Styret
27.februar 20:00 Visekveld + Planlegging av 20-års-kavalkaden Styret
12.mars 19:00 Åpent møte Visens dag i Norden. Inviter venner og kjente til allsang.
Avlyst pga korona-risiko
Styret
26.mars 20:00 Vårviser + Planlegging av 20-år-kavalkaden
Avlyst pga korona-risiko
Styret
9.april Ikke møte Skjærtorsdag
23.april Ikke møte Lokalet er opptatt
23.april Avlyst pga Korona-krisen
28.mai 20:00 Avlyst pga Korona-krisen Styret
11.juni 19:00 Sommeravslutning Mat, drikke og allsang - på Mølla! Styret
 
Sommerferie

 

Høstprogrammet
Dag Tid Tema Sted/Detaljer Ansvarlig
20.august 20:00 Høstens program Finpuss til Byfesten 28-30.august
AVLYST! Hver øver for seg!
Styret
27.august 20:00 Sommerviser + Øving til 20-års-kavalkaden  
28-30.august 11:45 Byfesten BAKgården i Sandvika Styret
10.september 19:00 Høstviser + Øving til 20-års-kavalkaden Styret
15.september Påmelding ØNVs høsttreff SISTE FRIST!
24.september 20:00 Høstviser + øving til 20-års-kavalkaden Styret
2-4.oktober Viseseminar & sosialt Mølla Styret
8.oktober 19:00 Glede + øving til 20-års-kavalkaden Styret
16-18.oktober ØNVs høsttreff Påmelding innen 15.september!
22.oktober 11:00 Utdrag fra Sandbeck og Sande Lommedalen og Bærums Verk Seniorsenter Styret
22.oktober 20:00 Øvelse til kavalkaden Alle som skal være med må møte! Styret
12.november 15:00 GENERALPRØVE! Sted: Mølla — Alle må møte! Styret
13-15.november ØNVs Høsttreff Sted: Hadeland Hotell Styret
14.november 17:00 20-års kavalkade Med påfølgende jubileumsfest Komiteen
26.november 20:00 Ikke møte Lokalet er opptatt
10.desember 19:00 Julemøte Mat, drikke og allsang Styret

Aktiviteter i viseåret 2019

Vi har klubbmøter hver andre og fjerde torsdag i måneden unntatt i høytidene og juli/august. Andre torsdag starter møtene kl. 19, den fjerde starter vi kl. 20. Vi holder valigvis på til ca 22:30. Som regel holdes møtene i Kulturstasjonen (KS), Løkkeåsveien 2, 1337 Sandvika. Avvik blir notert under Detaljer.

Som vanlig regner vi med å besøke flere seniorsentra, bo-og behandlings­sentra, pensjonist­foreninger, private jubileer m.m. i løpet av året. Disse er markert med grønt.

 

Vårprogrammet.
Dag Tid Tema Sted/Detaljer Ansvarlig
10.januar 19:00 Vinterviser   Anne
15.januar 12:00 Egner & Hoff Tanum og Jong Seniorsenter:
Utdrag fra høstkabareten
Styret
24.januar 20:00 Glede Viser du blir glad av Grete
10.februar 17:30 Egner & Hoff + Diverse Fram Rehab Styret/
Ragnhild
14.februar 19:00 Årsmøte   Styret
28.februar 20:00 Sandbeck & Sande Planlegging for høstkabareten Styret
14.mars 19:00 Visemøte Avlyst Styret
28.mars 20:00 Visemøte +Vårviser Øving til høstkabareten Styret
11.april 19:00 Visemøte +Revyviser   Styret
25.april 20:00 Ikke møte Lokalet er opptatt  
9.mai 19:00 Åpent visemøte Allsang med venner, kjente og ukjente Styret
23.mai 20:00 Øving til Kabaret + Sjømannsviser Styret
2.juni 17:30 Egner+Hoff+forslag Fram Rehab Oppmøte/lydprøve kl. 16:30 Styret/
Ragnhild
13.juni 19:00 Sommeravslutning Mat, drikke og allsang Styret/
Inge
 
Sommerferie

 

Høstprogrammet.
Dag Tid Tema Sted/Detaljer Ansvarlig
22.august 20:00 Høstens program Finpuss til Byfesten Styret
25.august 12:00 Egner & Hoff BAKgården i Sandvika Styret
12.september 19:00 Vennskap + øving til kabareten Styret
15.september Påmelding ØNVs høsttreff SISTE FRIST!
20.september 12:00 Underholdning m/ allsang Rykkinn Seniorsenter Styret/
Ragnhild
26.september 20:00 Høstviser + øving til kabareten Styret
Uviss dato Underholdning m/ allsang BOP - Røde Kors-huset Styret
4-6.oktober Viseseminar & sosialt Mølla Styret
10.oktober 19:00 Visekveld Øving til kabareten Styret
18-20.oktober ØNVs høsttreff Påmelding innen 15.september!
24.oktober 20:00 Prøve på kabareten Alle som skal være med må møte! Styret
30.oktober 15.00 EXTRA ØVING Rud videregående skole,
musikkrommet
Styret
7.november 15.00 GENERALPRØVE!! Mølla Styret
14.novemter 19:00 Høstkabaret:

KS / Sandbeck og Sande

Styret
19.november 12:00 Underholdning:
Utdrag fra kabareten
Haslum Seniorsenter
NB! Oppmøte kl. 1130!
Styret
28.november 20:00 Ikke møte Lokalet er opptatt
12.desember 19:00 Julemøte Mat, drikke og allsang Styret/
Inge