Aktiviteter i viseåret 2021

Vi har klubbmøter hver andre og fjerde torsdag i måneden unntatt i høytidene og juli/august. Andre torsdag starter møtene kl. 19, den fjerde starter vi kl. 20. Vi holder valigvis på til ca 22:30. Som regel holdes møtene i Kulturstasjonen (KS), Løkkeåsveien 2, 1337 Sandvika. Avvik blir notert under Detaljer.

Som vanlig regner vi med å besøke flere seniorsentra, bo-og behandlings­sentra, pensjonist­foreninger, private jubileer m.m. i løpet av året. Disse er markert med grønt.

Så lenge vi har Korona-restriksjoner som hindrer møtevirksomhet vil ikke planlagte møter kunne avholdes, og heller ingen besøk i ovennevnte institusjoner. Vi håper på bedre tider i løpet av våren og sommeren!

 

Vårprogrammet.
Dag Tid Tema Sted/Detaljer Ansvarlig
11.mars 19:00 Visemøte Visens dag i norden (nordiske viser) Styret
25.mars 20:00 Visemøte Revyviser Styret
8.april 19:00 Visemøte Vårviser Styret
22.april 20:00 Ikke møte Lokalet er opptatt  
13.mai -- Kristi Himmelfart    
27.mai 20:00 Visemøte Sommerviser Styret
10.juni 19:00 Sommeravslutning Mat, drikke og allsang på Mølla Styret
 
Sommerferie

 

Høstprogrammet.
Dag Tid Tema Sted/Detaljer Ansvarlig
26.august 20:00 Høstens program Finpuss til Byfesten Styret
29.august 11:55 Sandvika Byfest BAKgården i Sandvika Styret
9.september 19:00 Visemøte Høstviser Styret
15.september Påmelding ØNVs høsttreff SISTE FRIST!
23.september 20:00 Visemøte Øving til kabareten Styret
3.oktober 19:00 Visemøte Øving til kabareten Styret
28.oktober -- Ikke møte Lokaler er opptatt  
13.novemter 19:00 2020-kavalkaden

Bedre sent enn aldri!

Styret
28.november 20:00 Ikke møte Lokalet er opptatt
9.desember 19:00 Julemøte Mat, drikke og allsang Styret

Aktiviteter i viseåret 2020

Vi har klubbmøter hver andre og fjerde torsdag i måneden unntatt i høytidene og juli/august. Andre torsdag starter møtene kl. 19, den fjerde starter vi kl. 20. Vi holder valigvis på i ca. 2½ time. Som regel holdes møtene i Kulturstasjonen (KS), Løkkeåsveien 2, 1337 Sandvika. Avvik blir notert under Detaljer.

Som vanlig regner vi med å besøke flere seniorsentra, bo-og behandlings­sentra, pensjonist­foreninger, private jubileer m.m. i løpet av året. Disse er markert med grønt.

 

Vårprogrammet
Dag Tid Tema Sted/Detaljer Ansvarlig
9.januar 19:00 Vinterviser   Styret
23.januar 20:00 Sandbeck & Sande Gjennomgang av videoer fra kabareten Styret
30.januar 12:00 Sandbeck & Sande Tanum og Jong Seniorsenter:
Utdrag fra kabareten
Styret
13.februar 19:00 Årsmøte Åpen scene etter møtet Styret
27.februar 20:00 Visekveld + Planlegging av 20-års-kavalkaden Styret
12.mars 19:00 Åpent møte Visens dag i Norden. Inviter venner og kjente til allsang.
Avlyst pga korona-risiko
Styret
26.mars 20:00 Vårviser + Planlegging av 20-år-kavalkaden
Avlyst pga korona-risiko
Styret
9.april Ikke møte Skjærtorsdag
23.april Ikke møte Lokalet er opptatt
23.april Avlyst pga Korona-krisen
28.mai 20:00 Avlyst pga Korona-krisen Styret
11.juni 19:00 Sommeravslutning Mat, drikke og allsang - på Mølla! Styret
 
Sommerferie

 

Høstprogrammet
Dag Tid Tema Sted/Detaljer Ansvarlig
20.august 20:00 Høstens program Finpuss til Byfesten 28-30.august
AVLYST! Hver øver for seg!
Styret
27.august 20:00 Sommerviser + Øving til 20-års-kavalkaden  
28-30.august 11:45 Byfesten BAKgården i Sandvika Styret
10.september 19:00 Høstviser + Øving til 20-års-kavalkaden Styret
15.september Påmelding ØNVs høsttreff SISTE FRIST!
24.september 20:00 Høstviser + øving til 20-års-kavalkaden Styret
2-4.oktober Viseseminar & sosialt Mølla Styret
8.oktober 19:00 Glede + øving til 20-års-kavalkaden Styret
16-18.oktober ØNVs høsttreff Påmelding innen 15.september!
22.oktober 11:00 Utdrag fra Sandbeck og Sande Lommedalen og Bærums Verk Seniorsenter Styret
22.oktober 20:00 Øvelse til kavalkaden Alle som skal være med må møte! Styret
12.november 15:00 GENERALPRØVE! Sted: Mølla — Alle må møte! Styret
13-15.november ØNVs Høsttreff Sted: Hadeland Hotell Styret
14.november 17:00 20-års kavalkade Med påfølgende jubileumsfest Komiteen
26.november 20:00 Ikke møte Lokalet er opptatt
10.desember 19:00 Julemøte Mat, drikke og allsang Styret