Aktiviteter i viseåret 2021

Vi har klubbmøter hver andre og fjerde torsdag i måneden unntatt i høytidene og juli/august. Andre torsdag starter møtene kl. 19, den fjerde starter vi kl. 20. Vi holder valigvis på til ca 22:30. Som regel holdes møtene i Kulturstasjonen (KS), Løkkeåsveien 2, 1337 Sandvika. Avvik blir notert under Detaljer.

Som vanlig regner vi med å besøke flere seniorsentra, bo-og behandlings­sentra, pensjonist­foreninger, private jubileer m.m. i løpet av året. Disse er markert med grønt.

Så lenge vi har Korona-restriksjoner som hindrer møtevirksomhet vil ikke planlagte møter kunne avholdes, og heller ingen besøk i ovennevnte institusjoner. Vi håper på bedre tider i løpet av våren og sommeren!

 

Vårprogrammet.
Dag Tid Tema Sted/Detaljer Ansvarlig
11.mars 19:00 Visemøte Visens dag i norden (nordiske viser) Styret
25.mars 20:00 Visemøte Revyviser Styret
8.april 19:00 Visemøte Vårviser Styret
22.april 20:00 Ikke møte Lokalet er opptatt  
13.mai -- Kristi Himmelfart    
27.mai 20:00 Møtet avlyst (Korona) Styret
9.juni 19:00 Sommeravslutning Mat, drikke og allsang hos Ristil.
Merk dagen!
Styret
 
Sommerferie

 

Høstprogrammet.
Dag Tid Tema Sted/Detaljer Ansvarlig
26.august 20:00 Høstens program Finpuss til Byfesten Styret
29.august 11:55 Sandvika Byfest BAKgården i Sandvika Styret
9.september 19:00 Visemøte Høstviser Styret
15.september Påmelding ØNVs høsttreff SISTE FRIST!
23.september 20:00 Visemøte Øving til kabareten Styret
3.oktober 19:00 Visemøte Øving til kabareten Styret
28.oktober -- Ikke møte Lokaler er opptatt  
13.novemter 19:00 2020-kavalkaden

Bedre sent enn aldri!

Styret
28.november 20:00 Ikke møte Lokalet er opptatt
9.desember 19:00 Julemøte Mat, drikke og allsang Styret