Bærum Viseklubbs historie

Klubben ble stiftet 5.mai år 2000 av gamle medlemmer av Viseklubben Evert Taubes venner i Oslo.
Vi fikk tilholdssted i Sandvikas gamle politistasjon - et 3 etasjers tømmerhus midt i hjertet av Sandvika.
Huset er senere omdøpt til Kulturstasjonen.
Her har vi hatt våre møter hver annen torsdag i måneden bortsett fra juli og august.
Medlemstallet har hele tiden ligget rundt 25 av folk fra 35 år og oppover jevnt fordelt mellom begge kjønn.

Vi har god kontakt med Kulturetaten i Bærum kommune som gir oss et tilskudd til driften hvert år.
Hver høst i oktober/november inviterer vi Bærums befolkning til vår årlige Høstkabaret i Kulturstasjonen. Da kommer ca. 60-70 mennesker og får en 2 akters viseaften med hjemmebakte kaker og kaffe i pausen.

Vi synger mest nordiske viser fra Bellmans tid til i dag, men vi synger også en og annen vise fra andre land. Siden vi har to opprinnelig danske medlemmer, håper vi på å få mer dansk inn i repertoaret. Vi skriver også noen viser selv.

Hvert år reiser vi rundt til 10-20 seniorsentra, bo-og behandlingssentra, pensjonistforeninger, private jubileer o.a.. Her opptrer vanligvis 2-4 av oss mot et rimelig honorar til klubben.

I 2010 feiret vi vårt 10-års jubileum med festmiddag med innbudte gjester, jubileumskavalkade m.m..