Ideen

Etableringsmøte 4 mai år 2000 for "Bærum viseklubb"

"Hensikten med klubben er å skape et visemiljø i Bærum og dermed være med på å berike bygdas kulturtilbud".

Momenter vi må ta stilling til – og hvem som gjør hva når:
Skal vi starte opp en ny viseklubb i Bærum ?

Hva skal den hete? (Bærum viseklubb ?)

Driftsmåte ? Alternativ 1-6 se vedlegg.

Møtetid? 1930 - 2300 ? Torsdager eller mandager ? Ukentlig   14daglig   månedlig ?

Åpne møter ? (min. 2 per semester ?) Lukkede bare for medlemmer ?

Møtene delvis arrangert ? (1/2 - 1 time ?)

Lokale ? (Kulturstasjonen i Sandvika ?)             Hvem søker om tillatelse og når ?

Servering ? Skal vi søke om bevilling for øl og vin ? Hvem søker når ?

Fast telefon og fast e-post adresse ? Hvilke ?

Årsmøte/Styre : Dato for årsmøtet. Hvem tar dette arrangementet ? Velg leder, sekretær, kasserer og 1-2 styremedlemmer på årsmøtet. Styremøter hvor ofte ?

Hvordan verve de medlemmer vi ønsker ?
Ren interesse er nok ? Alle som kan 5 sanger utenat ? La alle interesserte opptre med 2 viser på åpne møter - vi noterer oss de vi kan tenke oss og spør dem diskret i etterhånd ?
Skal vi satse på støttemedlemmer ?      De får visse privilegier sammenliknet med ikke medlemmer. Tilsendt klubbinformasjon, reduserte kantinepriser, billettpriser etc.
Maks begrensning av medlemstall ? (20 ?)

Økonomi : Medlemsavgift kr.: Støttemedlemsavgift kr.:
  Inngangspenger for ikke-medlemmer kr.: Konsert/kabaret pris kr.:
  Min pris på eldresentre, sykehjem o.l kr.:  

Ansikt utad : Logo ? (kalkovn med 6 strenger ?) Brevpapir og konvolutter. Hvem/når ?
  Pamflett om klubben. Hvem/når ?
  Infokanaler: Bæringen, Storsenteravisen, Østlandssendingen, Asker og Bærums budstikke, Internett hjemmeside knyttet til NVF's, Kulturetatens semesterprogram, Klubbavis som sendes Akershus fylkesmusikkråd, NVF's Viseforum, ØNV's VisaVis o.a..Pamflett om klubben. Hvem/når ?