ÅRSMELDING FOR BÆRUM VISEKLUBB 2001

På årsmøtet 21.02.01 ble det valgt et styre bestående av:
Arne H. Traaen, leder – valgt for 1 år, Hilde Bache Eriksson, sekretær – valgt for 2 år, Lillian Takvam Nagell, kasserer – valgt for 2 år, Harald Dyrkorn, styremedlem – valgt for 1 år og Knut Wollebæk, styremedlem – valgt for 1 år. Til revisor ble Bjørn Lundiin – valgt for 1 år.
På dette møtet var det for første gang anledning til å tegne seg som medlem av Bærum Viseklubb og 22 tegnet seg. (uten noen spesiell opptaksseremoni).
Klubben ble samtidig meldt inn i Norske viseforbund.

Det har vært holdt 11 visekvelder, 10 styremøter og 7 øvelsesmøter for 8.11-kabareten.

Per 31.12.01 har klubben 24 betalende medlemmer.

Antall fremmøtte per møte har i gjennomsnitt vært 22 personer, herav 16 medlemmer og 6 gjester.

Det er arrangert et prøveopplegg med gitarundervisnng for nybegynnere med Knut Wollebæk.

Det er utarbeidet en medlemsliste, årskalender med angivelse av møtedatoer etc, og søknadsskjema for medlemskap i klubben. De siste skal kopieres opp og deles ut til klubbmedlemmene som en matrikkel når alle er kommet inn - enda mangler 5.

Vi har fått egne 7de-sanser med "Bærum Viseklubb" i gull av Roger Nilsen.

Klubben har markedsført og iscenesatt en 2-timers visekabaret "Gode viser fra nær og fjern", som fant sted på Kulturstasjonen torsdag 8.november kl.1930. Ensemblet talte 17 deltakere hvorav 13 medlemmer og 4 gjester. I pausen solgte vi kaffe og kaker.
Arrangementet trakk 80 betalende tilhørere - dvs fullt hus - og ga en netto på kr.5960,-.

Vi har arrangert et prøveopplegg med gitarundervisning for nybegynnere med Knut Wollebæk.

Vi har fått egne 7de-sanser med "Bærum Viseklubb" i gull av Roger Nilsen.

 På julemøtet 19.12 hadde vi en høytidelig opptaksseremoni for alle gamle og nye medlemmer. De måtte stille opp for "Tribunalet", fikk sine skulderslag med en gitarhals, en devise og et kunstferdig utformet medlemsbrev. Rekvisitter ved denne anledning var en stor utgave av klubbens logo i sort og gull og en forgylt (med bladgull) G-nøkkel utskåret i tre samt en 7-armet lysestake.

Tilsammen 6 av klubbens medlemmer har vært ute på inntektsgivende spillejobber på følgende institusjoner: Høvik husmorlag, Statens senter for epilepsi, Bekkestua eldresenter LHL, Villa Maria, Vallerhjemmet og Slemdalshjemmet.