Invitasjon ved etablering

Går til: Helge Johan Bolneset
Tone Bærøe
Bjørn Lundiin
Paul Johnsen
Knut Wollebæk
og Harald Dyrkorn

VIL DERE VÆRE MED OG STARTE "BÆRUM VISEKLUBB" ?

I forbindelse med mine verv i Øst-Norsk Viseforum har jeg flere ganger fått spørsmål om hvorfor man ikke oppretter en viseklubb i Bærum.
For noen dager siden hadde jeg en oppringing fra 3 bærumsdamer som lette etter et visemiljø i Bærum. De hadde fått oppgitt mitt navn fra Norsk viseforbund og kom med en direkte oppfordring til å danne en slik klubb da jeg sa at tanken var tenkt flere ganger hos meg.

Argumenter for: Knoppskyting er sundt for visebevegelsen.
Østnorsk viseforum oppfordrer i sitt arbeidsprogram for år 2000 til oppstart av nye viseklubber/grupper.
Vi bæringer kan opparbeide et nærmiljø med nye og spennende mennesker.
Vi får kortere vei til møtelokalet.
Vi får vår klare identitet i Bærum, og kan bedre samarbeide med kommunale instanser.*Vi kan forholde oss til og bli nærmere kjent med Fylkesmusikkrådet i Akershus vedrørende diverse tilskudd og tjenester.

 Argumenter mot: Vi splitter ETV i noen grad og kan forårsake noe misnøye i klubben.

Til det siste er å si at vi godt kan være medlem av to viseklubber. Jamnfør forholdet til Oslo viseklubb. Det kan jo ikke være noen katastrofe at 6 av 45 medlemmer i "Norges største viseklubb" fokuserer på å danne en ny klubb. Mange av de andre klubbene i ØNV har satt 20-25 som optimalt tak for medlemstallet.

Hvordan griper vi dette an?

Lokale: Kulturstasjonen i Sandvika har velegnede lokaler som vi kan få tilgang til om kvelden på mandager og torsdager. Lokalet er gratis dersom klubben forplikter seg til å stille 3 personer 1-2 ganger per halvår fra kl. 11-17 for å hjelpe med en "Kulturkafe". De syntes forøvrig det hørtes spennende ut med "Bærum viseklubb" !
Hvis vi har arrangementer hvor vi tar inngangspenger må vi avtale dette med Kulturetaten i Bærum ca. ½ år i forveien. Kulturetatens programmer fastlegges 15. mai for høst- og 15. november for vårsemesteret.

Verving av medlemmer  Kan vi få tak i en som kan være musikalsk leder ? En mulighet er en dame jeg traff på ØNVæs årsmøte 8.4 som bor på Bekkestua og er utdannet gitarist. Hun er ca. 40 år og er for tiden medlem i Nye Skalder som holder til på Kampen.
Vi prøver å få Kulturetaten til å hjelpe oss med å annonsere dannelsen av "Bærum viseklubb". Kanskje får vi Budstikka til å gjøre et intervju ?
Vi bør ha en opptaksprøve, Bør vi ha møter hver 14 dag ?

Jeg tillater meg å be de av dere som måtte være interessert i å diskutere disse tingene, til et møte hos meg i
Ringstabekkveien 35 torsdag 4 mai kl.1930.

NB ! Jeg synes ikke vi skal snakke om dette til de andre i klubben før vi er kommet et stykke videre !

 

Hilsen Arne H. Traaen