Litt (eldre) informasjon

LITT INFORMASJON TIL INTERESSERTE

 

4.mai 2000 møttes Arne H. Traaen, Helge Johan Bolneset, Bjørn Lundiin, Paul Johnsen, Harald Dyrkorn og Knut Wollebæk hjemme hos Arne, Alle hadde bakgrunn fra Viseklubben Evert Taubes Venner og/eller Oslo Viseklubb. Alle bodde i Bærum og var enige om at det burde skapes et milljø for visesang der. De etablerte et interrimstyre og 5.mai var klubben formelt stiftet.

Man fikk straks god kontakt med Bærum kommune, som stilte lokale til disposisjon ved Kulturstasjonen, Løkkeåsveien 2 i Sandvika en kveld hver måned. Der har vi holdt til siden. Kulturetaten hjalp til med å annonsere innbydelse til det første klubbmøtet, som fant sted onsdag 6)7 2000 kl.10.00-22.00 i Løkkeåsveien 2. Der møttes 8 interesserte i tillegg til interrimstyret.

Ut over høsten gikk det slag i slag med møter og oppdrag for ulike interessenter. Etter hvert fikk vi også flere medlemmer – i dag er vi 24 – og vi ble godt integrert i de to paraplyorganisasjonene som i dag heter Norsk Viseforum og Østnorsk Viseforum. Gjennom disse har vi kontakt med andre viseklubber i hele landet. Vi har også medlemmer som arbeider sammen med visevenner fra hele norden for å dyrke den felles nordiske visekulturen, som virkelig er en rikdom.

De musikalske ferdighetene er varierende blant medlemmene, men alle er enige om at slik skal det være, enhver har lov til å synge med sitt nebb.

Repertoaret er vidt, vi synger både norske, svenske, engelske og gjerne andre lands viser, gamle som nye. De fleste trakterer et eller annet instrument, mest gitar, men vi har også bass, ukulele, munnspill, mandolin, keyboard og av og til trekkspill representert. Alderssammensetningen varierer, men de fleste er godt voksne. Vi vil gjerne ha flere yngre medlemmer.

Kjernen i klubblivet er de faste månedlige møtene med program og hyggelig samvær, Ellers tar vi på oss oppdrag for sykehjem, elresentere, bedrifter, private selskaper og andre arrangementer, hvor en eller flere av oss opptrer. Den årlige høstkabareten hvor vi inbyr publikum til Kulturstasjonen er blitt en fast tradisjon. Av og til besøker vi andre klubber eller vi får visitt fra andre hos oss. Og så har vi hyggelige sommeravslutninger og naturligvis julemøte med graut og gløgg. De senere år har vi fordelt medlemmene på mindre grupper for å styrke samarbeid og samhold utenom de faste, månedlige klubbmøtene.

Vi kan også glede oss over godt samarbeid med Bærum kommune og andre institusjoner gjennom mange år, og vi gir tilbake etter beste evne med sang og spill og vedlikeholdsdugnad ved Kulturstasjonen.

Vi har hittil ikke stilt bestemte opptakskrav til nye medlemmer, men det er en fordel at man behersker et instrument så noenlunde og har en brukbar stemme, og man må være villig til å stille opp ved oppdrag og til interne verv og oppgaver i klubben. Dette fordeler vi på en rimelig måte for den enkelte. Det skal være en glede, ikke et ork å være medlem av Bærum Viseklubb.

Er du interessert i å komme på besøk og kanskje vurdere medlemskap i klubben, så finner du oss her.