Styret i Bærum Viseklubb

Året 2018 - 2019

Fra venstre: Arne H.Traaen, Reidar Steffensen, Unni Mølbach, Erling Nygård, Villy Andersen. De øvrige utgjør orkestergruppa.

(Bildet viser styret 2014-15. Nytt bilde kommer!)

 

Funksjon Navn Mobil
Leder Rigmor Rovelstad 9956 0134
Sekretær Inge Vabekk 9050 5331
Styremedlem Erling Nygård 4725 6621
Styremedlem Anne Girmalm 9542 5885
Styremedlem Reidar Steffenen 9806 5606
Kasserer Villy Andersen 9596 2178

Klubbens bankkonto: 1638 16 01440
Klubbens org.nr.: 986 343 857