Styret i Bærum Viseklubb

Året 2017 - 2018

Fra venstre: Arne H.Traaen, Reidar Steffensen, Unni Mølbach, Erling Nygård, Villy Andersen. De øvrige utgjør orkestergruppa.

(Bildet viser styret 2014-15. Nytt bilde kommer!)

FunksjonNavnTelMob
Leder Anne Girmalm 9542 5885
Sekretær Rigmor Rovelstad 9956 0134
Kasserer Villy Andersen 6753 4890 9596 2178
Styremedlem Inge Vabekk 9050 5331
Styremedlem Erling Nygård 6713 6689 4725 6621

Klubbens bankkonto: 1638 16 01440
Klubbens org.nr.: 986 343 857