Styret i Bærum Viseklubb

Året 2020 - 2021

 

Styret den 11.juni 2020. Fra venstre bak: Erling N, Elin, Terje, Rigmor. Foran: Grete og Villy.

 

Funksjon Navn Mobil
Leder Rigmor Rovelstad 9956 0134
Sekretær Terje Voll 9705 7117
Styremedlem Erling Nygård 4725 6621
Styremedlem Elin Thorkildsen 9088 2091
Styremedlem Grete Andersen 9775 6950
Kasserer Villy Andersen 9596 2178
Vara Ristil Skovgaard 4525 7755

Revisor: Bjørn Lundiin
Nettsideansvarlig: Inge Vabekk

Klubbens bankkonto: 1638 16 01440
Klubbens org.nr.: 986 343 857