Aktiviteter i viseåret 2019

Vi har klubbmøter hver andre og fjerde torsdag i måneden unntatt i høytidene og juli/august. Andre torsdag starter møtene kl. 19, den fjerde starter vi kl. 20. Vi holder valigvis på til ca 22:30. Som regel holdes møtene i Kulturstasjonen (KS), Løkkeåsveien 2, 1337 Sandvika. Avvik blir notert under Detaljer.

Som vanlig regner vi med å besøke flere seniorsentra, bo-og behandlings­sentra, pensjonist­foreninger, private jubileer m.m. i løpet av året. Disse er markert med grønt.

 

Vårprogrammet.
Dag Tid Tema Sted/Detaljer Ansvarlig
10.januar 19 Vinterviser   Anne
15.januar 12 Egner & Hoff Tanum og Jong Seniorsenter:
Utdrag fra høstkabareten
Styret
24.januar 20 Glede Viser du blir glad av Grete
10.februar 17:30 Egner & Hoff + Diverse Fram Rehab Styret/
Ragnhild
14.februar 19 Årsmøte   Styret
28.februar 20 Sandbeck & Sande Planlegging for høstkabareten Styret
14.mars 19 Visemøte Avlyst Styret
28.mars 20 Visemøte +Vårviser Øving til høstkabareten Styret
11.april 19 Visemøte +Revyviser   Styret
25.april 20 Ikke møte Lokalet er opptatt  
9.mai 19 Åpent visemøte Allsang med venner, kjente og ukjente Styret
23.mai 20 Øving til Kabaret + Sjømannsviser Styret
2.juni 17:30 Egner+Hoff+forslag Fram Rehab Oppmøte/lydprøve kl. 16:30 Styret/
Ragnhild
13.juni 19 Øving før Annes begravelse den 14.juni
(kl.1400 i Lommedalen kirke)
Styret
20.juni 20 Sommeravslutning Mat, drikke og allsang, KS. Styret/
Inge
 
Sommerferie

 

Høstprogrammet.
Dag Tid Tema Sted/Detaljer Ansvarlig
15.august Påmelding ØNVs høsttreff SISTE FRIST!
22.august 20 Høstens program Finpuss til Byfesten Styret
25.august 10:40 Ikke bestemt Bakgården i Sandvika Styret
12.september 19 Vennskap + øving til kabareten Styret
20.september 12 Underholdning m/ allsang Rykkinn Seniorsenter Styret/
Ragnhild
26.september 20 Høstviser + øving til kabareten Styret
4-6.oktober Viseseminar & sosialt Mølla Styret
10.oktober 19 Visekveld Øving til kabareten Styret
18-20.oktober ØNVs høsttreff Påmelding innen 15.august!
24.oktober 20 Generalprøve på kabareten Alle som skal være med må møte! Styret
14.novemter 19 Høstkabaret:
Sandbeck og Sande
  Styret
?.november 12:15 Underholdning:
Utdrag fra kabareten
Haslum Seniorsenter Styret
28.november 20 Ikke møte Lokalet er opptatt
12.desember 19 Julemøte Mat, drikke og allsang Styret/
Inge

Aktiviteter i viseåret 2018

Vi har klubbmøter i Løkkeåsveien 2, 1337 Sandvika hver andre og fjerde torsdag i måneden unntatt i høytidene og juli/august. Andre torsdag starter møtene kl. 19, den fjerde starter vi kl. 20. Møtene varer vanligvis 2-2½ time.

Som vanlig regner vi med å besøke flere seniorsentra, bo-og behandlings­sentra, pensjonist­foreninger, private jubileer m.m. i løpet av året.

 

Klubbmøter i viseåret 2018

Møtet er kl. 19 hvis ikke annet er nevnt

Vårprogrammet.
Tidspunkt Tema Kommentar/detaljer Ansvarlig
11.januar Syng hva du vil   Inge
25.januar Vinterviser Kl.20! Unni
8.februar Årsmøte m/ valg + Søknad om kulturmidler Styret
22.februar Nordiske viser Kl.20! Rigmor
8.mars Kvinner Det er jo damenes dag! Erling
22.mars Vår (?) Sted: Dønski Bo- og behandlingssenter
Nedre inngang - biblioteket NB! kl. 1900!
 
12.april Visemøte Vi starter planlegging av årets kabaret der vi tar sanger fra Thorbjørn Egner og Trygve Hoff. Velg 2-3 viser du kan/liker fra disse visedikterne.  
26.april Visemøte Dønski Bo- og behandlingssenter kl. 1900!  
10.mai Ikke møte Helligdag  
24.mai Visemøte Hoff/Egner Kl.20!  
14.juni Sommeravslutning i Løkkeåsveien kl.1900 Styret
Høstprogrammet.
Tidspunkt Tema Kommentar/detaljer Ansvarlig/møteleder
23.august Visemøte Finpuss av programmet til Byfesten (Bakgården 26.aug.) Kl.20! Styret
13.september Klubbmøte Tema "Vennskap" + Planlegging av høstens oppdrag Styret
27.september Visekveld Øving til høstkabareten Kl.20! Styret
8.oktober Visekveld Generalprøve før høstkabareten - ALLE som skal være med må møte! Styret
11.oktober Visekveld Øving til høstkabareten Styret
25.oktober Visekveld Øving til høstkabareten Kl.20! Styret
3.november Høstkabaret Hoff og Egner Styret
22.november Visekveld Åpent tema Kl.20! Styret
13.desember Juleavslutning Allsang med nogo attåt Styret
Aktiviteter utenfor huset i 2018
Vi tilbyr underholdning på diverse institu­sjoner, samt hjemmebesøk hos folk som ikke kommer seg ut. Oppdateringer vil komme, så følg med!
De som skal synge/spille møter 45-60 minutter før.
Tidspunkt Aktivitet Kommentar/detaljer
25.jan kl.16 Underholdning Fram Rehab
17.mars kl.13 Underholdning Visens dag i Norden: Sandvika Bibliotek
Tema: Nordiske viser
19.nars kl.1745 Underholdning Rud VGS pensjonistforening
20.mars kl.12 Underholdning Bærum Offentlige Pensjonister
20.april kl.12 Underholdning Dønski bo- og behandlingssenter
20.mai kl.16 Underholdning Fram Rehab (NB! 1.pinsedag)
9.juni kl.15 Underholdning Bakgården i Sandvika
10.juni kl.16 Underholdning Fram Rehab Avlyst
13.juni kl.17 Underholdning Dønski bo- og behandlingssenter Avlyst
26.august kl.11 Underholdning Byfesten, Bakgården i Sandvika
NB! Oppmøte senest 1040!
28.august kl.12 Underholdning Bærum Offentlige Pensjonister, kl.1200
6-8.okt. Seminar Smedsgården, Nesbyen
19.-21.okt. ØNVs høsttreff 2018 ØNVs høsttreff, Gavelstad Gjestegård
22.nov kl.1215 Underholdning Haslum Seniorsenter
Utdrag fra Høstkabareten
11.des kl.12 Underholdning Tanum Seniorsenter
Utdrag fra Høstkabareten