Aktiviteter i viseåret 2019

Vi har klubbmøter hver andre og fjerde torsdag i måneden unntatt i høytidene og juli/august. Andre torsdag starter møtene kl. 19, den fjerde starter vi kl. 20. Vi holder valigvis på til ca 22:30. Som regel holdes møtene i Kulturstasjonen (KS), Løkkeåsveien 2, 1337 Sandvika. Avvik blir notert under Detaljer.

Som vanlig regner vi med å besøke flere seniorsentra, bo-og behandlings­sentra, pensjonist­foreninger, private jubileer m.m. i løpet av året. Disse er markert med grønt.

 

Vårprogrammet.
Dag Tid Tema Sted/Detaljer Ansvarlig
10.januar 19 Vinterviser   Anne
15.januar 12 Egner & Hoff Tanum og Jong Seniorsenter:
Utdrag fra høstkabareten
Styret
24.januar 20 Glede Viser du blir glad av Grete
10.februar 17:30 Egner & Hoff + Diverse Fram Rehab Styret/
Ragnhild
14.februar 19 Årsmøte   Styret
28.februar 20 Sandbeck & Sande Planlegging for høstkabareten Styret
14.mars 19 Visemøte Avlyst Styret
28.mars 20 Visemøte +Vårviser Øving til høstkabareten Styret
11.april 19 Visemøte +Revyviser   Styret
25.april 20 Ikke møte Lokalet er opptatt  
9.mai 19 Åpent visemøte Allsang med venner, kjente og ukjente Styret
23.mai 20 Øving til Kabaret + Sjømannsviser Styret
2.juni 17:30 Ubestemt Fram Rehab Styret/
Ragnhild
13.juni 19 Sommeravslutning Mat, drikke og allsang Styret/
Inge
 
Sommerferie

 

Høstprogrammet.
Dag Tid Tema Sted/Detaljer Ansvarlig
15.august Påmelding ØNVs høsttreff SISTE FRIST!
22.august 20 Høstens program Finpuss til Byfesten Styret
25.august 10:40 Ikke bestemt Bakgården i Sandvika Styret
12.september 19 Vennskap + øving til kabareten Styret
20.september 12 Underholdning m/ allsang Rykkinn Seniorsenter Styret/
Ragnhild
26.september 20 Høstviser + øving til kabareten Styret
4-6.oktober Viseseminar & sosialt Mølla Styret
10.oktober 19 Visekveld Øving til kabareten Styret
18-20.oktober ØNVs høsttreff Påmelding innen 15.august!
24.oktober 20 Generalprøve på kabareten Alle som skal være med må møte! Styret
14.novemter 19 Høstkabaret:
Sandbeck og Sande
  Styret
?.november 12:15 Underholdning:
Utdrag fra kabareten
Haslum Seniorsenter Styret
28.november 20 Ikke møte Lokalet er opptatt
12.desember 19 Julemøte Mat, drikke og allsang Styret/
Inge