Styret i Bærum Viseklubb

Året 2019 - 2020

 

Styret den 11.apr.2019. Fra venstre: Rigmor, Anne, Villy, Terje, Erling, Arne. Reidar var ikke tilstede og Anne var stedfortreder.

 

Funksjon Navn Mobil
Leder Rigmor Rovelstad 9956 0134
Sekretær Terje Voll 9705 7117
Styremedlem Erling Nygård 4725 6621
Styremedlem Reidar Steffensen 9806 5606
Kasserer Villy Andersen 9596 2178
Vara Arne H. Traaen 9510 9320

Klubbens bankkonto: 1638 16 01440
Klubbens org.nr.: 986 343 857